/ 912.232.6002
1515 Abercorn Street / Savannah, GA 31401
Exhilarating. Live.
donate tickets store chorus log-in

Venues

207 West York Lane
Savannah, GA 31401

Armstrong State University Auditorium

11935 Abercorn St
Savannah , GA 31419

Cathedral of St. John the Baptist

222 E. Harris St
Savannah, GA 31401

Coastal Georgia Botanical Gardens

6 Canebrake Road
Savannah, 31419

Forsyth Park Bandshell


Savannah, GA 31401

Johnny Mercer Theater

301 W. Oglethorpe Ave.
Savannah, 31401

Johnny Mercer Theatre, Savannah Civic Center

301 W. Oglethorpe Ave.
Savannah, GA 31401

Lucas Theatre for the Arts

32 Abercorn St
Savannah, GA 31401

Lutheran Church of the Ascension

120 Bull Street
Savannah, GA 31401